Lan arloko aholkularitza

Unigemsan Lan arloko aholkularitzan honako zerbitzu hauek eskaintzen ditugu:

A) Harpidedunaren lan arloko dokumentuak berrikustea, nahitaezkoa izatekotan beharrezko lan arloko lege testuak eta Lan Ikuskaritzaren Bisiten Liburua emanda..

B) Lan arloan indarrean dauden eta aplika daitezkeen lege xedapenak betetzeko egin diren dokumentuak idaztea enpresaren izenean.

C) Araudian ezarritako aldizkakotasuna errespetatuta, Gizarte Segurantzako erregimen orokorraren kuoten likidazioak, enpresa kontratugileko langile bakoitzaren soldaten ordainagiriak eta gainerako betebehar sozialak gauzatzea.

D) Haien langileen altak eta bajak bideratzea, erakunde egokietan.

E) Arlo sozialari eragiten dioten eta enpresarako derrigorrezkoak diren dokumentuak, likidazioak edo aitorpenak aurkeztu, berretsi eta bideratzea erakunde ofizial, partikular edo banketxeen aurrean.

F) Haien eginbehar sozialei buruzko behar beste zerbitzu, dokumentuak idatzi, bideratu edo suntsiaraztea badakarte.

G) Indarreko legediari eta horren aldaketei buruzko informazio zehatza, betebehar sozial ezberdinen gaineko galderei erantzuteko.

H) Lan Ikuskaritzaren aurrean ordezkatzea.

I) Gizarte Segurantzaren aurrean ordezkatzea eta ziurtagiriak eskatzea.

J) Lan arloko aholkularitza.

Kontaktua

Informazio gehiago nahi baduzu

Gurekin harremanetan jarri behar baduzu Lan arloko aholkularitza buruz, formulario elektronikoa bete behar da.
Kontaktua